logo Projekt REGIO
PL  ENG   RO

MENU


Na gruncie krajowym praca nad projektem „Sport i sztuka motorem rozwoju szkoły” obejmowała szereg działań. Z ich przebiegiem i zakresem pozwalają się zapoznać zamieszczone poniżej materiały.

 

   Obszerne opracowanie pisemne „Sport i sztuka w Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu” pozwala bliżej zapoznać się z dwuletnią pracą szkoły realizującej projekt. Zawiera informacje o uwarunkowaniach lokalnych placówki,  różnorodnych działaniach podjętych przez jej pracowników oraz lokalne instytucje partnerskie w celu wzbogacenia szkolnej oferty programowej w zakresie kształcenia sportowego
i artystycznego.

 

Sport – droga do sukcesu

 

1. Rola zajęć artystycznych i sportowych w programie szkolnym >>>

2. Szkolne zajęcia sportowe a kompetencje XXI wieku >>>

3. Podstawowe informacje o szkole realizującej projekt >>>

4. Program aktywizacji ruchowej w szkole i w jej otoczeniu >>>

5. Aktywna młodzież, aktywni dorośli >>>

6. Szkoła pod żaglami >>>

7. Szkoła pełna tańca >>>

8. Młodzież o sporcie – nieco liczb >>>

 

   Prezentacja multimedialna „Sport w oczach uczniów” ukazuje opinie uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu na temat szkolnych zajęć sportowych. Powstała w oparciu o wyniki badania ankietowego. W ten sposób nauczyciele dowiedzieli się, jakie dyscypliny ich uczniowie uprawiają najchętniej, a jakie mniej chętnie. Na tej podstawie sformułowali dalsze zadania dla szkoły
w zakresie ruchowego kształcenia jej wychowanków.

    „Sport w oczach uczniów” >>>

   Prezentacja multimedialna „Sport moją pasją” ukazuje sylwetki najwybitniejszych szkolnych sportowców. Sami bohaterowie mówią o swoich sportowych i pozasportowych zainteresowaniach i fascynacjach. Swoją opinię na ich temat wyraża również nauczycielka wychowania fizycznego.

    „Sport moją pasją” >>>Sztuka – droga do sukcesu

 

    Oto dalszy ciąg opracowania pisemnego „Sport i sztuka w Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu”. Kolejny rozdział dotyczy działalności szkoły w sferze muzycznej.

    Wyrazić siebie przez muzykę >>>

    Dużym osiągnięciem szkoły pracującej w projekcie jest chór. Oto dwa nagrania muzyczne świadczące o możliwościach artystycznych młodzieży i jej pracy nad kształtowaniem własnych możliwości głosowych.

   Nagranie chóru I  >>>

   Nagranie chóru II >>>

    „Fermata w hołdzie Jędrusiom” – to filmowy zapis fragmentu koncertu z udziałem  szkolnych chórzystek.

   „Fermata w hołdzie Jędrusiom” >>>

 

    Następny rozdział opracowania „Sport i sztuka w Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu” pozwala zajrzeć do pracowni plastycznej.

   „Niech przemówią nasze obrazy” >>>

 

    Uczestniczące w projekcie edukacyjnym „Sport i sztuka motorem rozwoju szkoły” Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu przez całe dwa lata jego trwania korzystało z merytorycznego wsparcia kierownictwa i pracowników Tarnobrzeskiego Domu Kultury.
    Prezentacja multimedialna „Szkoła w interakcji z domem kultury” mówi o formach i efektach współpracy obu instytucji.

   Szkoła w interakcji z domem kultury >>>

 

Nauczyciele Gimnazjum nr 3 o swej pracy nad projektem europejskim

 

    Prezentacja multimedialna „Nauczyciele o pracy nad projektem europejskim” to efekt badania ankietowego zrealizowanego
w celu opisania stanu świadomości grupy nauczycieli Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu, bezpośrednio zaangażowanych w sportowe
i artystyczne działania podejmowane  w szkole w ramach projektu „Sport i sztuka motorem rozwoju szkoły”. Pedagodzy ocenili wpływ projektu na ich codzienną pracę dydaktyczną, plany zawodowe, najbliższe otoczenie.

 

Szkolna ankieta ewaluacyjna >>>

Nauczyciele o pracy nad projektem europejskim >>>

Podsumowanie pracy nad projektem

 

Podsumowując swą dwuletnią pracę nad projektem, jego realizatorzy stworzyli analizę SWOT.  Przedstawili w niej mocne
i słabe strony projektu, a także związane z nim szanse i zagrożenia.Analiza SWOT partnerstwa w dziedzinie edukacji Między Gminą Tarnobrzeg i Kuratorium Okręgu Olt. >>>